LINGVO

Kondiĉoj
La Lingva Seminario okazos en la tagoj 28a de aprilo-1a de majo 2018a en Marina di Pietrasanta.
Ĝin gastigos la Hotelo La Versiliana, Viale Carducci 1, Marina di Pietrasanta (gubernio Lucca)
Temas pri 3-stela hotelo komplete renovigita dum la lastaj jaroj. Ĉiu ĉambro havas duŝon aŭ bankuvon. Je dispono privata plaĝo por marbani.
Gvidos la diskutojn de la Seminario Lu Wunsch-Rolshoven, Pedro Aguilar Sola, Bruĉjo Kasini, Laura Brazzabeni, Raffaele Franceschini.

La partoprenantoj ricevos Partopren-ateston de Itala Esperanto-Federacio.

Kotizo:
€ 230 kiu inkluzivas: Programo de la Seminario; Loĝado en du-lita ĉambro; Manĝoj (matenmanĝo, tagmanĝo, vepermanĝo) de tagmanĝo de sabato ĝis tagmanĝo de mardo.
La kotizo estas la sama ankaŭ por pli mallongaj restadoj.
Plusoj:
+ € 50 por unulita ĉambro.
Rabatoj:
– € 15 por partoprenantoj kiu aliĝas kaj antaŭpagas (€ 50) ĝis la 22a de februaro.
Aliĝoj:
- per la aliĝilo en tiu ĉi paĝaro aŭ per retpoŝta mesaĝo al laura.brazzabeni@alice.it kun informu pri viaj pago kaj mendo.
La samtempan antaŭpagon bv. pagi kun motivo 'Antaŭpago Seminario 2018':
- al Federazione Esperantista Italiana, Banca Prossima, IBAN IT21M 03359 01600 100000119380, BIC-Swift BCITITMX;
- al Federazione Esperantista Italiana, PĈK 37312204, IBAN IT94O 07601 01600 000037312204, BIC-Swift BPPIITRR [en la IBAN, post '94' estas litero O, kaj NE la cifero 0]
- per la UEA-konto «iefa - Itala Esperanto-Federacio» [vd. la rimarkon *];

*  Atentŭ - Por pagi tra UEA Vi devas havi tie monon. Tiam, Vi retpoŝtu al 'financoj@co.uea.org' kaj kopie al 'feisegreteria@esperanto.it' e 'laura.brazzabeni@alice.it' ĝiri la necesan sumon de Via konto al tiu de la Federacio.
 
@2016, Edistudio, Pisa, EU. – Uzante tiun ĉi paĝaron vi konsentas la uzon de kuketoj por analizoj, personigoj kaj reklamo.