LINGVO

... kaj poste ...
PROMOCII EN LA SUPERAJ LERNEJOJ
Kiu: Commissione Scuola della FEI
Corsi Scuole Superiori 2017
La komisiono preparis jenan sintezan dokumenton por helpi la grupojn kiuj deziras reklami kaj kursi en la superaj lernejoj.
Elŝutu: Promozione corsi Scuole Superiori
Elŝutu: Lettera ai Dirigenti Scolastici

Kie, kiam: ĈINUJO, CASACALENDA, Vendredon 2018.06.01an
Kiu: Alessandra Madella, Antonio De Cristofano.
Kio: Novaĵoj venas el Ĉinio.
Ekde junio komenciĝos ret-poŝta interŝanĝo inter studentoj de Esperanto de la Artkolegio de Kunming kaj de la Inkluziva Instituto de Casacalenda en la itala regiono Molise. Jam ĉirkaŭ dudek studentoj sin anoncis ambaŭflanke kaj kompilis liston pri siaj hobioj por trovi la plej taŭgan leteramikon. Se la korespondado sukcesos, verŝajne en la estonto pli da ĉinaj studentoj kuraĝos skribi kaj la kapabla instruisto Antonio De Cristofaro el Casacalenda povos varbadi pli da gestudentoj por siaj Esperantaj kursoj.
Tiu ĉi proksimiĝo inter la lernejoj havas ankaŭ institucian flankon, ĉar komunumo de Casacalenda proponis ĝemeliĝon al la 'verda urbo' de Anning, proksime de Kunming. Kaj la propono estis akceptita ankaŭ dank' al al la komuna interkonatiĝo okazinta pro niaj Esperantaj agadoj. Ni atendas do la bonan disvolviĝon de tiuj interesaj komencoj.

Kie, kiam: MASSA, Ĵaŭdon 2018.05.31an
Kiu: Raffaello Franceschini, Bruĉjo Kasini. Ĉeestis: Aŭtoritatoj, 70 personoj.
Kio: Titoligo de urba placo al la esperantistoj Mario kaj Catina Dazzini.
Piazza Dazzini en Massa
Je ĉeesto de pli ol sepdek personoj, la Komunumo Massa oficiale titolis placon en la urba centro ''Mario e Catina dazzini, esperantisti''. Nome de la Urbo salutis la skabeno Silvana Sdoga, kaj ĉeestis Stefano Neri reprezente de la Urbo Forte dei Marmi. Kantis la italan himnon dulingve La infanoj de klaso de la elementa lernejo Vallerga, kie Esperanton instruas prof. Gabriella Lottini.

Kie, kiam: FIRENZE, Mardon 2018.05.29an
Kiu: Bruĉjo Kasini. Ĉeestis: 19 membroj de la loka grupo.
Kio: Prezento de la rezultoj de la Lingva Seminario. Diskuto pri kiel prezenti Esperanton en lernejoj, pri eblecoj organizi kursojn. Diskuto pri elekto en Florenco de nova prezentmomento post la neplua okazo de TerraFutura.

Kie, kiam: VICENZA, Sabaton 2018.05.26an
Kiu: Bruĉjo Kasini. Ĉeestis: 8 membroj de la loka grupo.
Kio: Prezento de la rezultoj de la Lingva Seminario. Diskuto pri kiel prezenti Esperanton en lernejoj, pri eblecoj organizi kursojn, pri la ĝenerala situacio de ILEI, IIE, IEF.

UN'ORA DI ESPERANTO IN OGNI CLASSE
Kiu: Commissione Scuola della FEI
Kie, kiam: Lundon 2018.05.19an
Un
Jen la elŝuteblaj dokumentoj por orientiĝi pri la projekto. Elektu la version por la lernejoj, al kiuj vi intencas turniĝi.
Infanlernejoj kaj antaŭlernejaj infanoj: Scuole Materne
Elementaj, Mezgradaj, Superaj lernejoj: Elementari Medie Superiori

Kie, kiam: BARGA (LU), Lundon 2018.05.21an
Kiu: Bruĉjo Kasini, Enrico Gaetano Borrello, Alessandro Simonini.
Barga, Instruistoj kaj prelegantoj
Ĉeestis: 85, lernantoj (4 klasoj) kaj instruistoj de la lingva liceo.
Kio: Prezento de Esperanto. Estis uzitaj kiel grafika bazo lumbildoj de la ekspozicio Amadei. Estis prezentitaj la historio de Esperanto, la lingvo, la atingoj, la nuna monda situacio de lingvoj.
Rezultoj: la instruistoj proponis rapidan kurson, verŝajne en komenco de septembro, por ke ili povu nposte mem fariu kurson en la klasoj.
Estis donacitaj al la liceo (de la Nacia Biblioteko kaj de Edistudio) kvindeko da libroj en kaj pri Esperanto.
Referenco: Facebook

Kie, kiam: VERCELLI, Lundon 2018.05.07an
Kiu: Bruĉjo Kasini. Ĉeestis: 3, el Vercelli kaj Biella
Kio: Prezento de la rezultoj de la Lingva Seminario

 
@2016, Edistudio, Pisa, EU. – Uzante tiun ĉi paĝaron vi konsentas la uzon de kuketoj por analizoj, personigoj kaj reklamo.