LINGVO

Aliĝilo
Persona nomo
Familia nomo
Adreso
Poŝtkodo
Urbo
Lando
Telefono 1
Telefono 2
Telefono 3
Retpoŝto
Skajpo
Fejsbuko
Alvendato
Forirdato

Mi antaŭpagas 50 € per:
FEI Banca Prossima (vidu Kondiĉojn)
FEI Poŝtĉekkonto (vidu Kondiĉojn)
Konto ĉe UEA (vidu Kondiĉojn)
 
Mi deziras loĝi kun
Mi deziras loĝi en unulita ĉambro
 
Manĝolimigoj kaj aliaj sciendaj personaj detaloj
 
@2016, Edistudio, Pisa, EU. – Uzante tiun ĉi paĝaron vi konsentas la uzon de kuketoj por analizoj, personigoj kaj reklamo.